Menu

Struer Boldklub modtager værdifuld støtte fra Genstartspuljen

image
20. august 2021 kl. 08:42

Struer Boldklub modtager værdifuld støtte fra Genstartspuljen

Med støtte fra DIF & DGI’s genstartpulje har Struer Boldklub fået 30.000 kr. i støtte til genstart og særlige indsatser til manglende klub aktiviteter grundet Covid-19.

I klubben betyder det at vi i år får mulighed for at få bygget klubbens nye tribune helt færdig, og afholde en ’’SB UGE’’ som skal bidrage til at skabe mere klubliv for medlemmerne og skabe fremtidig økonomi til klubben. Mere info om ugen følgere senere.

Formand i Struer Boldklub, Klaus Maarbjerg oplyser, at støtten er et vigtigt bidrag til klubben efter Covid-19 og det hjælper os til at få dækket ekstra udgifter til færdiggørelsen af ny tribune ved opvisningsbanen, som grundet pandemien gav ekstra prisstigninger på materialer. Samtidigt kan bidraget hjælpe til at skabe mere økonomi til klubkassen ved at dække nogle udgifter til vores ’’SB UGE’’ som bliver fire dage med sociale arrangementer og klubfest for alle medlemmer i form af trænere, spillere, forældre og sponsorer.


Yderlige info kan fås hos bestyrelsesformand i Struer Boldklub, Klaus Maarbjerg, Tlf. 25 37 95 45

Om Genstartspuljen

Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.
- Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen
- Puljen ansøges via Centralt ForeningsRegister på www.medlemstal.dk
- Mere information og retningslinjer for puljen findes på DIF og DGI’s hjemmesider