Menu

Struer Boldklub Årsberetning 2015

image

Endnu engang velkommen til Struer Boldklubs ordinære generalforsamling. Vi har haft endnu et hektisk år i klubben og det vil jeg nu prøve at opsummere.

Siden vi mødtes til generalforsamlingen i april 2015 har bestyrelsen bestået af følgende medlemmer:

Peter Gasberg, Allan Spanggaard, Morten Hal, Klaus Mårbjerg, Svend Erik Svendsen, Bo Jürgensen, og

Merete Andersen, Merete trådte ud af bestyrelsen midt på året af personlige årsager og så trådte suppleant til bestyrelsen  Gert Schilkowski ind

Bestyrelsen har løbende afholdt møder med ca. en måneds mellemrum de sidste 12 måneder og der har ligeledes været afholdt møder i vores udvalg.

Igennem det sidste år har vi fortsat arbejdet med de 3 fokusområder:

  • Vi ønskede, og ønsker fortsat, at fokusere på et godt klubliv i og omkring Struer Boldklub
  • Vi ønskede at forbedre samarbejdet på tværs i klubben – mellem holdene på tværs af aldersgrænser, og
  • Vi ønskede at give Struer Boldklub et bedre økonomisk råderum

Struer Boldklub har haft endnu et udfordrende år, hvor vi specielt har været udfordret på sponsorsiden og med den ”frivillige” opbakning i klubben – mens vi har fået bedre styr på vores trænersituation og vores sportslige udvikling i specielt ungdomsrækkerne. Udfordringerne på sponsorsiden har medført en stram økonomi for klubben, som bør have det største fokus i 2016, da vi pt. kun lige kan få driftsregnskabet i klubben til at balancere. Derudover bør vi også fokusere på at få en større frivillig opbakning, således vi kan skabe bedre rammer for fodbolden i Struer Boldklub.

Til trods for vores udfordringer føler vi fortsat at vi er godt på vej og vi vil fortsætte med de tiltag vi har taget omkring trænerudvikling og arrangementer på tværs af aldersskellene i klubben. Én af de positive ting vi fik på plads i løbet af 2015 var vores træneruddannelse i januar, og bl.a dette har da også givet en stigning i medlemstallet på ungdomssiden.

 Derudover har vi også fortsat vores fokus på arrangementer på tværs af holdene

En stor ændring i 2015 var at vi mistede vores klubhus, til fordel for det nye Fritidscenter Struer, som er under opføring netop nu. Trods savnet af egne lokaler, tror vi på at det bliver rigtigt godt for både  klubben og resten af Struer når det står færdigt.

Økonomi

Regnskabet for 2015 vil blive gennemgået umiddelbart herefter.

 

Sportslige præstationer

Hos vores senior afdeling har vi i løbet af året haft både op og nedrykninger og ligger pt. med 1 holdet i serie 3, og 2 holdet i serie 5.  Målsætning er at seniorfodbolden får træningskulturen tilbage igen, og altså ikke så meget resultaterne.

På ungdomssiden har vi haft et år med gode sportslige præstationer og vi har fået stabiliseret vores trænersituation således at alle hold nu har fuld ”trænerbesætning”. Vi kan stadig have svært ved at rekruttere nye trænere og der skal fortsat lægges et stort arbejde i at vedligeholde det nuværende niveau.

I 2014 besluttede vi at fokusere på uddannelse og sparring på tværs mellem holdene. Vores sportschef Lars Overgaard vil fortsætte arbejdet med at være et  naturligt bindeled mellem trænerne og klubben og samtidig sparre med vores trænere omkring videreudvikling. 

Arrangementer

2015 har bl.a budt på fodboldskolerne, og sommerafslutning, men også SB CUP – et indestævne afholdt over en weekend med ca. 100 deltagende hold, som vi er meget glade for at få tilbage til Struer, og som vi satser på at afholde igen i 2016.

Afslutningsvis vil jeg gerne på bestyrelsens vegne sige tak for et godt år i Struer Boldklub. Vi er ved at have alle holdene på græs igen og nu glæder vi os til at komme i gang med det nye år. 

Ildsjæl

Inden vi slutter helt af vil vi gerne benytte lejligheden til at udpege årets ildsjæl. I år har vi valgt to personer, der igennem det sidste år har ydet en ekstraordinær stor indsats for Struer Boldklub.

Karsten Lund for det kæmpe store stykke arbejde i at arrangere, og afholde SB CUP.

Gert Schilikowski for det store stykke praktiske arbejde han udfører i kulissen, som der skal til for at drive en fodboldklub.

 

Klubnyt 16. februar kl. 08:23
Generalforsamling 2018
Klubnyt
24. januar kl. 22:59 Fordelsbogen 17/18
Klubnyt
04. januar kl. 21:11 Træningsopstart Struer-Humlum Fodbold
Klubnyt
01. december kl. 06:48 Oversigt/plan for frivillige til SB Cup 2017
Klubnyt
07. november kl. 21:47 Jes Bach modtager ÅRETS LEDER POKAL

DBU

www.bold.dk