Menu

Referat 3. April 2018

                                                             

 

Dagsorden   og referat

 
 

Dato: 3.   april 2018

 
 

Sted: Mødelokale   2

 

 

 

Mødedeltagere:  Karsten Lund-Klaus   Maarbjerg-Ronnie Boie-Jes Bach-Allan Spanggaard-Henrik Jensen, gæst til pkt.   2 John Nielsen

 

Referent:   HJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Emne
 

 

Handling
 

 

 
Ansvarlig/Deadline
(referat – hvem gør   hvad)
 
 1.        
 
 Status   økonomi/Karsten
 
Regnskab   gennemgået i forhold til budget. Vi er foran på indbetalte kontingenter og   sponsorater. Der er solgt ca. 25 SB-dragter. Vi har brugt ekstra på bolde, og   annoncer (bl.a. bandereklamer).
 

1.    Der skal indkøbes   hjul til transport af mål (3 x 11-mands og 1 x 7-mands).

 

2.    Det nye aflønnings   system af ungdomstrænere sendes til Allan og Ronny

 
1:  Jes sørger for bestilling.
 

2:   Karsten sender.

 
 2.        
 
 Status   Senior samarbejde/Klaus
 
John:   Niclas Jensen, Simon Kirkensgaard og John er Seniorudvalg (samme som sidste   sæson). 28 betalende spillere. Pt. >30 spillere til træning. Alle skal   betale den samme kontingent, uanset hvor meget de træner. 12 nye spillere   kommet fra Hjerm og Linde. 10 spillere stoppet i forhold til sidste år.   Forventer yderligere tilgang af 5-6 spillere. De nye trænere, Lasse og   Morten, har fået en god start. Der er ingen placerings målsætninger, men i   stedet fokus på at dygtiggøre spillerne og øge den sociale glæde.
 

1.    Allan nævner en   gruppe Rumænere, som skal have buddet om at spille med i Senior.

 

2.    John ønsker senere   opstart efter sommerferien.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1:   Allan tager kontakt via Thomas Valentin.

 

2:   Skal tages op på næste DBU møde.

 
 3.        
 
 Status   Ungdom/Allan
 

 

 
Allan:   Gert, Svenne, Ronny og Lars Fiskbæk har sagt ja til Ungdomsudvalg.  Udvalg   vil arbejde med implementering af Den Røde Tråd (samarbejde på tværs af   årgange, niveauer, osv)
 

1.    Velkomstfoldere.

 

2.    Reparation af   målnet.

 
 

 

1:   Gert har en ”master” der kan bruges. Allan tager kontakt.
 

2:   Ronny hjælper Jes.

 
 

4.        

 
 

Evt.

 
Der   mangler bolde, især U16. Der er bestilt spillersæt til U11. Der er indkøbt   taktik tavler. Der er ryddet op i gammelt tøj, det kan gives videre til   velgørenhed. FCM sten, flagstang og SB lysskilt skal sættes op, Jes taler med   Struer kommune.
 

SB-fonden   ønsker møde. Karsten + Klaus.

 

Vestjylland   Forsikring. Klaus afstemmer med Flemming Dalby.

 

Skal   vi have nye sponsorer? Gert, Karsten og Klaus henvender sig til navngivne   emner.


1. Hvordan styrer vi koordineringen af sponsor arbejde

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1:   Ronny laver et oplæg til næste møde.
 
 

 

 
Næste   møde tirsdag d. 1. maj kl. 18:30, mødelokale 2
 

 

 
Input   til agenda sendes til HJ senest 29. april, endelig agenda rundsendes 30.   april. Husk at større indlæg/forslag rundsendes senest 1 uge før mødet.
 
Alle.