Menu

Generalforsamling 9. april 2015

Struer Boldklub Generalforsamling 9. april 2015

 

Struer Boldklub Årsberetning 2014

Endnu engang velkommen til Struer Boldklubs ordinære generalforsamling. Vi har haft endnu et hektisk år i klubben og det vil jeg nu prøve at opsummere.

Siden vi mødtes til generalforsamlingen i april 2014 har bestyrelsen bestået af følgende medlemmer:

Formand for seniorudvalgetPeter Gasberg

Formand for ungdomsudvalgetAllan Spanggaard

Formand for sponsorudvalgetMorten Hal

Formand for arrangementsudvalgetJannie Pedersen

KassereBo Jürgensen, og

SekretærMerete Andersen

Derudover har jeg haft æren af at være formand for klubben de sidste 2 år.

Som suppleant til bestyrelsen har vi det sidste år haft Gert Schilkowski.

Bestyrelsen har løbende afholdt møder med ca. en måneds mellemrum de sidste 12 måneder og der har ligeledes været afholdt møder i vores udvalg.

Igennem det sidste år har vi fortsat arbejdet med de 3 fokusområder vi valgte tilbage i 2013 – nemlig at:

  • Vi ønskede, og ønsker fortsat, at fokusere på et godt klubliv i og omkring Struer Boldklub

  • Vi ønskede at forbedre samarbejdet på tværs i klubben – mellem holdene på tværs af aldersgrænser, og

  • Vi ønskede at give Struer Boldklub et bedre økonomisk råderum

Struer Boldklub har haft endnu et udfordrende år, hvor vi specielt har været udfordret på sponsorsiden og med den ”frivillige” opbakning i klubben – mens vi har fået bedre styr på vores trænersituation og vores sportslige udvikling i specielt ungdomsrækkerne. Udfordringerne på sponsorsiden har medført en stram økonomi for klubben, som bør have det største fokus i 2015, da vi pt. kun lige kan få driftsregnskabet i klubben til at balancere. Derudover bør vi også fokusere på at få en større frivillig opbakning, således vi kan skabe bedre rammer for fodbolden i Struer Boldklub.

Til trods for vores udfordringer føler vi fortsat at vi er godt på vej og vi vil fortsætte med de tiltag vi har taget omkring trænerudvikling og arrangementer på tværs af aldersskellene i klubben. Én af de positive ting vi fik på plads i løbet af 2014 var vores trænersituation, som nu er blevet stabiliseret, og efterfølgende fulgt op med træneruddannelse i januar 2015. Derudover har vi også fortsat vores fokus på arrangementer på tværs af holdene. Sidste år afholdte vi 2 SB-open dage – hvor den ene desværre blev næsten aflyst pga. tordenvejr – og vi vil igen i år afholde disse arrangementer for både de yngste i klubben samtidig med at vi forsøger at skabe en god stemning omkring seniorkampen samme dag.

Vi er ikke helt i mål i nu og der kan fortsat skabes bedre rammer for fodbolden i Struer.

Økonomi

Regnskabet for 2014 vil blive gennemgået umiddelbart herefter. Bestyrelsen anser ikke årets resultat for helt tilfredsstillende, da vi kommer ud af året med et negativt resultat. Årets resultat endte på et samlet underskud på 25 tkr. Efter de givne omstændigheder er der dog en række områder der skal fremhæves.

I 2013 modtog klubben en væsentlig pengegave, der primært skal bruges til at tilgodese ungdomsholdene i klubben. Det er fortsat begrænset hvor meget vi har brugt af arven og indtil videre har bestyrelsen kun besluttet at allokere midler til 2 initiativer. Det første er at vi bakker vores U15 hold op med 10.000 kr. hvert år, foreløbigt i 2014 og 2015, i forbindelse med en udlandstur og dernæst har vi øget det sportslige fokus på ungdomsholdene, trænersituationen og træningsniveauet sammen med vores sportschef i andet halvår af 2014. Korrigeres året resultat for disse tiltag kommer klubben ud af 2014 med et positivt driftsresultat. Derudover er resultatet desværre igen i væsentlig grad påvirket af tab på ”debitorer”.

Konklusionen er igen, at vi har desværre været under markant pres på indtægtssiden i 2014. Og det er stadig vores enkeltstående største udfordring for at kunne skabe bedre rammer for fodbolden i Struer Boldklub. Vi har således igen set et fald i sponsorindtægter og har ligeledes oplevet et fald i medlemmer og kontingentindbetalinger. Begge dele tror vi fortsat på kan forbedres igennem vores fokus på klubliv, samarbejde og økonomi i 2015 – men udfordringerne må ikke undervurderes af hverken bestyrelsen eller klubbens medlemmer. Skal situationen vendes kræver det opbakning og engagement fra hele klubben.

 

Sportslige præstationer

Hos vores senior afdeling har vi i løbet af året haft en flot tilgang af spillere på både vores serie 5 hold og vores serie 2 hold. Den sportlige målsætning er at førsteholdet bliver i serie 2 og at andet holdet rykker op i serie 4 . Derudover har vi fået et nyt godt trænerteam bestående af Christian og Ole som klubben ser frem til at samarbejde med omkring vores senior hold.

På ungdomssiden har vi haft et år med gode sportslige præstationer og vi har fået stabiliseret vores trænersituation således at alle hold nu har fuld ”trænerbesætning”. Vi kan stadig have svært ved at rekruttere nye trænere og der skal fortsat lægges et stort arbejde i at vedligeholde det nuværende niveau. Som noget nyt sidste år har vi fokuseret på de helt unge trænere, hvor vi har haft 4-5 ungdomsspillere tilknyttet vores ungdomshold som assistenter med stor succes.

I 2014 besluttede vi at fokusere på uddannelse og sparring på tværs mellem holdene. Vi har haft et samarbejde med en ungdomskonsulent, Kim, der har gennemført frivillig specialtræning i foråret, vi har netop gennemført et B-1 kursus i klubben for 13 trænere og vores sportschef vil fortsætte arbejdet med at være et naturligt bindeled mellem trænerne og klubben og samtidig sparre med vores trænere omkring videreudvikling.

 

Arrangementer

Vi har som nævnt fokuseret på at øge antallet af arrangementer i både 2013 og 2014 og det vil vi fortsætte med i 2015. Vi vil bl.a. fortsat afholde SB-open dage, sommer- og juleafslutning for ungdom, fodboldskoler for både de mindste og de lidt større - samt afholde arrangementer for seniorspillerne og vores sponsorer..

Som sikkert nævnt alle de andre års generalforsamlinger, så kan vi stadig godt bruge flere frivillige. I år mere end nogensinde – SB’s økonomi er under pres og situationen skal vendes gennem klubånd og engagement fra både medlemmer, forældre og andre interesserede. Det er rigtig mange af de samme trænere og udvalgsfolk, som trækker det store læs og det vil være ikke bare være rart – det er nødvendigt at få flere med i vores udvalg. Og måske endda lave et par nye udvalg, så som ex. et cup udvalg og træner udvalg.

Vi skal huske, at det er os alle som skaber klubben og klublivet, alle som har deres gang i klubben, frivillige, spillere, familie mv. Vi er med til at sætte rammerne for hvad vi kan byde på og hvad vi gerne vil opnå i Struer Boldklub. Så hvis der er nogen som har lyst til at hjælpe, så tøv endelig ikke med at kontakte os.Afslutning

Afslutningsvis vil jeg gerne på bestyrelsens vegne sige tak for et godt år i Struer Boldklub. Vi er ved at have alle holdene på græs igen og nu glæder vi os til at komme i gang med det nye år.

 

Ildsjæl

Inden vi slutter helt af vil vi gerne benytte lejligheden til at udpege årets ildsjæl. Det er en person, der igennem det sidste år har ydet en ekstraordinær stor indsats for Struer Boldklub. En person der er utroligt engageret i at gøre klubben til et bedre sted gennem både træning, klubbens FCM-samarbejde og helt generelt er utroligt engageret i at gøre Struer Boldklub til et godt sted at være for vores medlemmer. Derfor har bestyrelsen besluttet at året ildsjæl i Struer Boldklub er Per Novrup.

 

Æresmedlem

... som noget helt særligt i år ….

 

Klubnyt 16. februar kl. 08:23
Generalforsamling 2018
Klubnyt
24. januar kl. 22:59 Fordelsbogen 17/18
Klubnyt
04. januar kl. 21:11 Træningsopstart Struer-Humlum Fodbold
Klubnyt
01. december kl. 06:48 Oversigt/plan for frivillige til SB Cup 2017
Klubnyt
07. november kl. 21:47 Jes Bach modtager ÅRETS LEDER POKAL

DBU

www.bold.dk